عضو هیات مدیره و معاونت بازرگانی

Engineer Alton Alizadeh

  • ایمیلA.Alizadeh@sakhtarsanj.co

  • عضو دفتر فنی اتوبان تهران-ساوه(قطعه اول).   (در همکاری با شرکت موسسه سلمان وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا)
  • عضو واحد اجرائی پروژه قطران – خنداب. (در همکاری با شرکت بلند پایه)
  • مسئول دفتر فنی کارگاه کارخانه کلر پارس. (در همکاری با شرکت عمران جو)
  • معاون کارگاه طرح توسعه دانشکده کشاورزی. (در همکاری با شرکت عمران جو)
  • مسئول دفتر فنی کارگاه تصفیه خانه آب و فاضلاب میانه. (در همکاری با شرکت عمران جو)