• ایمیلinfo@sakhtarsanj.co
سوابق کاری پیش از حضور در شرکت  :

  • عضو هیات علمی دانشگاه تبریز به مدت ۳۰ سال
  • مدیر اجرائی بیمارستان روانی و آتلیه برق و مکانیک دانشگاه تبریز
  • مدیر اجرائی پروژه های مختلف دانشگاه تبریز
  • مشاور استانداردهای صنعت آب کشور در وزارت نیرو
  • محاسب کارخانه صنایع نساجی خامنه
  • محاسب استادیوم ۶۰۰۰ نفری اداره مسکن و شهرسازی ارومیه
  • محاسب بازسازی پل تله زنگ در وزارت دفاع
  • محاسب و مشاور پروژه های مختلف بنیاد مسکن به مدت ۵ سال
  • محاسب و مشاور و مجری سازه های فضایی به مدت ۱۴ سال در همکاری با شرکت سازه های فضایی ایران (سفیرا)
  • تالیف و ترجمه ۶ جلد کتار و بیش از ۳۰ مقاله علمی در نشریات معتبر داخلی و خارجی