• کارفرما:
    شرکت توزیع نیروی برق استان آ.شرقی
  • برچسب ها :
  • نوع پروژه:
  • مشخصات :
    استان آ.شرقی، شهرستان هادیشهر. 5 طبقه، زیربنای 1700 مترمربع، سازه بتنی
  • تاریخ:
    ۰۷/۱۲/۱۳۹۷