• کارفرما:
    شرکت کشت و صنعت پیاذر
  • برچسب ها :
  • نوع پروژه:
  • مشخصات :
    استان آ.شرقی، ایلخچی. 2 سوله، مساحت 3000 مترمربع
  • تاریخ:
    ۰۷/۱۲/۱۳۹۷