• کارفرما:
    شرکت توسعه سینا (بنیاد مستضعفان و جانبازان)
  • برچسب ها :
  • نوع پروژه:
  • مشخصات :
    تبریز، ولیعصر. مجموعه تجاری، خدماتی. 15 طبقه، زیربنای 15000 مترمربع، سازه فولادی
  • تاریخ:
    ۰۷/۱۲/۱۳۹۷