• کارفرما:
    بخش خصوصی
  • برچسب ها :
  • نوع پروژه:
  • مشخصات :
    تبریز، ولی عصر. یک بلوک،13 طبقه، 28 واحد، زیربنای کل 5400 مترمربع.
  • تاریخ:
    ۰۷/۱۲/۱۳۹۷