• کارفرما:
    شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه
  • برچسب ها :
  • نوع پروژه:
  • مشخصات :
    تبریز، بلوار شهریار. مجموعه در یک بلوک، 21 طبقه، 102 واحد مسکونی، زیربنای کل 27000 مترمربع
  • تاریخ:
    ۰۷/۱۲/۱۳۹۷