رئیس هیات مدیره و جانشین مدیر عامل

مهندس رضا طراحی اسکویی

  • ایمیلTarrahi@sakhtarsanj.co
سوابق کاری پیش از حضور در شرکت  :

  •  طراحی و محاسبات ساختمان بانک صادرات استان کرمان.
  • طراحی و محاسبات ساختمان بانک ملت در سیرجان.
  • طراحی و محاسبات مجتمع مسکونی گلستان در کرمان.
  • طراحی و محاسبات مجتمع مسکونی توکلی در بم.
  • طراحی و محاسبات کلنیک پزشکی سینا در کرمان.
  • معاون ساختمانی شرکت خانه سازی ایران (وابسته به سازمان تامین اجتماعی) در حوزه جنوب شرقی.