نایب رئیس هیات مدیره و معاونت نظارت

مهندس مهدی یوسف زاده خیرنقش

  • ایمیلM.Yousefzadeh@sakhtarsanj.co
سوابق کاری پیش از حضور در شرکت  :

  •  مسئول کارگاه کارخانه کلر پارس (در همکاری با شرکت عمران جو)
  • مسئول دفتر فنی کارگاه طرح توسعه دانشکده کشاورزی (در همکاری با شرکت عمران جو)
  • مسئول کارگاه تصفیه خانه آب و فاضلاب میانه .(در همکاری با شرکت عمران جو)